Ympäristövaikutukset
Kaavoitus
Lupamenettelyt

Yhtenäiset käytännöt tuulivoimarakentamiseen

Tuulivoimaopas on ennen kaikkea viranomaisille ja tuulivoimarakentajille suunnattu opas, johon on kerätty tuulivoiman lupa- ja kaavoitusmenettelyyn liittyvää tietoa. Tarkoituksena yhtenäistää käytäntöjä eri paikkakunnilla. Sivustoa pyritään aktiivisesti kehittäämään, jotta se vastaisi entistä paremmin tätä tarkoitusta.

Opas palvelee myös paikallisia päättäjiä ja asukkaita. Sivustolla voi tutustua tuulivoiman ympäristövaikutuksiin. Lisäksi sivuilla on tietoa tuulivoiman tuomista hyödyistä kuntatalouteen.

Tuulivoimaoppaan suunnitteluun ja tuottamiseen ovat osallistuneet ympäristöministeriö, Energiateollisuus ry, Suomen Tuulivoimayhdistys ry ja Motiva. Oppaan on rahoittanut työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö ja Energiateollisuus ry.

Tuulivoimaopasta ylläpitää Motiva.

www.motiva.fi


Tulosta sivu
AJANKOHTAISTA

Tuulivoimarakentamisen opas kokoaa yhteen säännökset ja suunnittelun periaatteet.
Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (pdf) (1.7 MB)

Uusi tuulivoimaohjeistus valmisteilla. Lisätietoa ympäristöministeriön sivuilta:

Tuulivoimarakentaminen (YM)


Kuntapäättäjätutkimus tuulivoimasta julkaistiin 14.6. Tutkimustulokset löytyvät Motivan tuulivoimasivuilta:

Tuulivoima (Motiva)


Tuulivoimalat lisättiin YVA-asetuksen hankeluetteloon 1.6.2011. Lisätietoa: Suuret tuulivoimalat aina YVA-menettelyyn (YM)


Tuulivoimarakentamista koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos astui voimaan 1.4.2011. Lisätietoa tämän sivuston kaavoitusosioss:

Kaavoitus


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä