Ympäristövaikutukset
Kaavoitus
Lupamenettelyt

Yhtenäiset käytännöt tuulivoimarakentamiseen

Tuulivoimaoppaseen on kerätty tietoa tuulivoimarakentamisen lupa- ja kaavoitusmenettelyistä, jotta käytännöt yhtenäistyisivät eri paikkakunnilla.

Opas palvelee viranomaisia ja tuulivoimarakentajia, mutta myös paikallisia päättäjiä ja asukkaita. Lupa- ja kaavoitusasioiden lisäksi näillä sivuilla on monipuolista tietoa tuulivoiman ympäristövaikutuksista ja sen tuomista hyödyistä kuntatalouteen.

Tuulivoimaoppaan suunnitteluun ja tuottamiseen ovat osallistuneet ympäristöministeriö, Energiateollisuus ry, Suomen Tuulivoimayhdistys ry ja Motiva. Oppaan on rahoittanut Energiavirasto, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö ja Energiateollisuus ry.

Sivuja ylläpitää Motiva, mutta tietoja ei päivitetä säännöllisesti.

www.motiva.fi


Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä