Ympäristövaikutukset
Kaavoitus
Lupamenettelyt

Milloin tarvitaan ympäristölupa?

Tuulivoimarakentaminen voi edellyttää ympäristönsuojelulain nojalla myönnettävää ympäristölupaa, esimerkiksi jos lähialueilla on pysyvää tai loma-asutusta. Ympäristölupa tarvitaan, jos tuulivoimalasta saattaa aiheutua naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Tällaisia tuulivoimalan toiminnasta aiheutuvia vaikutuksia voi syntyä lähinnä käyntiäänestä ja pyörivien lapojen varjon vilkkumisesta. Lupa-asian käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.


Tulosta sivu
Lisätietoa ympäristöluvasta:

Ympäristölupa (YM)

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä