Ympäristövaikutukset
Kaavoitus
Lupamenettelyt

Tuulivoima Suomessa

Vuoden 2013 lopussa Suomessa oli 211 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho oli 448 megawattia (MW). Tuulivoiman osuus Suomen sähkön kokonaishankinnasta on noin yhden prosentin. Suomen tavoitteena on kuitenkin moninkertaistaa maan tuulivoimakapasiteetti. Hallituksen ilmasto- ja energiastrategiassa linjaama yhdeksän terawattitunnin (TWh) tavoite tuulivoimalla tuotetulle sähkölle vuonna 2025 edellyttää kapasiteetin kasvattamista noin 3500–4000 megawattiin. Samalla tuulivoiman osuus kasvaisi noin 6–7 prosenttiin sähkön kokonaishankinnasta. 

Toukokuun 2014 loppuun mennessä Suomessa oli julkaistu tuulivoimahankkeita yli 10 000 megawatin (MW) edestä, joista suurin osa maalle. Merelle suunniteltujen hankkeiden osuus on noin 2200 MW. Suuri osa tuulipuistoista on vasta alustavassa suunnitteluvaiheessa ja niiden varsinaisesta toteutuksesta ei ole lopullisesti päätetty. 

Tyypillisimmillään maalle rakennettavat tuulivoimapuistot ovat alle 10 voimalan puistoja, mutta suurimmassa suunnitellussa puistossa on jopa yli 100 tuulivoimalaitosta. Maalle suunnitellut tuulivoimapuistot sijoittuvat ympäri maata, mutta isompi keskittymä on Pohjanlahden rannikon tuntumassa.

Merelle rakennettavat tuulivoimalaitokset ovat tyypillisimmillään noin 3-5 megawatin suuruisia, ja hankkeiden toteutusaikataulu sijoittuu vuosien 2013 ja 2020 välille. Merituulipuistojen varausalueet sijaitsevat melko lähellä rannikkoa (noin 2-20 kilometrin etäisyydellä) ja vaihtelevat pinta-alaltaan (50-150 neliökilometriä). Suurimpaan suunnitteilla olevaan tuulivoimapuistoon on tarkoitus rakentaa 80 kappaletta tuulivoimalaitoksia. 

Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n sivuille on kerätty lista Suomessa julkaistuista suunnitteilla olevista hankkeista. Sivuilta löytyy myös kartta, josta voi tarkastella hankkeiden sijoittumista eripuolelle Suomea. Tarkempia tietoja pidemmälle edenneistä hankkeista löytyy elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY-keskus) sekä hankevastaavien internet-sivuilta.


Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä