Ympäristövaikutukset
Kaavoitus
Lupamenettelyt

Tuulivoima Suomessa

Vuoden 2013 lopussa Suomessa oli 211 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho oli 448 megawattia (MW). Tuulivoiman osuus Suomen sähkön kokonaishankinnasta on noin yhden prosentin. Suomen tavoitteena on kuitenkin moninkertaistaa maan tuulivoimakapasiteetti.

Yhdeksän terwattitunnin tuotantotavoite

Hallituksen energia- ja ilmastostrategiassa linjaama yhdeksän terawattitunnin (TWh) tavoite tuulivoimalla tuotetulle sähkölle vuonna 2025 edellyttää kapasiteetin kasvattamista noin 3 500-4 000 megawattiin. Samalla tuulivoiman osuus kasvaisi noin 6-7 prosenttiin sähkön kokonaishankinnasta.

Suunnitelmia on paljon

Tuulivoimaloita Ajoksessa
Kuva. Tuulivoimaloita Ajoksessa. Kuva: Studio Timo Heikkala
Toukokuun 2014 loppuun mennessä Suomessa oli julkaistu tuulivoimahankkeita yli 10 000 megawatin (MW) edestä, joista suurin osa maalle. Merelle suunniteltujen hankkeiden osuus on noin 2 200 MW. Suuri osa tuulipuistoista on vasta alustavassa suunnitteluvaiheessa ja niiden varsinaisesta toteutuksesta ei ole lopullisesti päätetty.

Tyypillisimmillään maalle rakennettavilla tuulivoima-alueilla on alle 10 voimalaa, mutta suurimmalla suunnitelluilla alueilla niitä on jopa yli 100. Maalle suunnitellut tuulivoima-alueet sijoittuvat ympäri maata, mutta isompi keskittymä on Pohjanlahden rannikon tuntumassa.

Merelle rakennettavat tuulivoimalaitokset ovat tyypillisimmillään noin 3-5 megawatin suuruisia, ja hankkeiden toteutusaikataulu sijoittuu vuosien 2013 ja 2020 välille. Merituulivoima-alueiden varausalueet sijaitsevat melko lähellä rannikkoa (noin 2-20 kilometrin etäisyydellä) ja vaihtelevat pinta-alaltaan (50-150 neliökilometriä). Suurimpaan suunnitteilla olevaan tuulivoima-alueen on tarkoitus rakentaa 80 kappaletta tuulivoimalaitoksia.

Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n sivuille on kerätty lista Suomessa julkaistuista suunnitteilla olevista hankkeista. Sivuilta löytyy myös kartta, josta voi tarkastella hankkeiden sijoittumista eri puolille Suomea. Tarkempia tietoja pidemmälle edenneistä hankkeista löytyy elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY-keskus) sekä hankevastaavien internet-sivuilta.


Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä