Ympäristövaikutukset
Kaavoitus
Lupamenettelyt

Tuulivoimaprojektin vaiheet

Tuulivoimaprojekti etenee yleisimmin seuraavissa vaiheissa, joista osaa suoritetaan samanaikaisesti:

 1. Esiselvitys.
 2. Sopivan alueen etsintä.
 3. Neuvottelut kunnan edustajien ja alueen maanomistajan kanssa. Vuokrasopimusten laatiminen.
 4. Alustavat neuvottelut verkon haltijan kanssa.
 5. Tuulimittausten aloittaminen.
 6. Yhteysviranomaiselta (ELY-keskus) päätös sovelletaanko ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) ja tarvittaessa YVA-selvitysten aloittaminen. Mikäli hanke ylittää YVA-asetuksen kynnyksen (30 MW tai 10 voimalaa), tulee YVA-arviointi tehdä aina.
 7. Alueen kaavoitus tuulivoimalle sopivaksi.
 8. Lopulliset neuvottelut verkonhaltijan kanssa.
 9. Lupien hakeminen.
 10. Maanrakennustyöt (vaikutukset ja suunnitelmat sisällytettävä YVA-selvityksiin).
 11. Voimaloiden hankinta ja rakentamisen aloitus.

Tuulivoimahankkeen yleisen ja paikallisen hyväksyttävyyden kannalta on tärkeää, että kunnan ja suunnitellun tuulivoima-alueen lähiympäristön asukkaille tarjotaan tarpeeksi tietoa ja tilaisuuksia keskustella hankkeen etenemisestä.


Sivua päivitetty viimeksi 31.12.2015

Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä