Ympäristövaikutukset
Kaavoitus
Lupamenettelyt

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) kaava- ja lupajärjestelmä asettaa puitteet niin tuulivoimarakentamiselle kuin muullekin rakentamiselle.

Yleispiirteisessä kaavoituksessa osoitetaan tuulivoiman hyödyntämiseen soveltuvia alueita. Itse tuulivoimahankkeen toteuttaminen tapahtuu sen sijainnista ja koosta riippuen yksityiskohtaisen kaavan ja/tai luparatkaisujen perusteella.

Lisäksi tuulivoimalan ja -voimala-alueen toteuttaminen voi edellyttää YVA-lain (468/1994) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Jos sellaista edellytetään, on se syytä kytkeä mahdollisuuksien mukaan kaavoituksen arviointi- ja vuorovaikutusmenettelyihin.

Tuulivoimalan toteuttaminen voi sijainnista riippuen edellyttää myös:
  • ympäristönsuojelulain (86/2000, YSL) mukaista ympäristölupaa,
  • vesilain (264/1961, VL) mukaista lupaa, ja/tai
  • ilmailulain (165 §) mukaista lentoestelupaa.


Sivua päivitetty viimeksi 31.12.2015

Tulosta sivu

Julkaisuja

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012, 92 s.)

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä