Ympäristövaikutukset
Kaavoitus
Lupamenettelyt

Vaikutukset radio- ja tv-verkkoihin

Tuulivoimapuisto voi aiheuttaa häiriöitä muun muassa alueensa radio- ja TV-lähetyksiin ja mobiiliverkkojen kuuluvuuteen. Tuulivoimahankkeen vaikutukset radio- ja TV-signaaliin onkin hyvä huomioida jo hankkeen varhaisessa suunnitteluvaiheessa, jotta vaikutukset voidaan minimoida.

Suomen TV-lähetyksistä vastaa pääasiassa Digita ja jatkossa myös Norkring AS. Tämän lisäksi DNA:lla on verkkotoimilupa osassa Suomea. Tuulivoimapuiston rakentajan on jo suunnitteluvaiheessa ja vaikutusten arvioinnissa hyvä pyytää lausuntoa voimaloiden alueellisista vaikutuksista paikkakunnalla toimivien verkkotoimiluvan haltijoilta.

Vaikutusten kartoittamisen jälkeen tehdään tarvittaessa toimenpidesuunnitelma, jonka mukaan vaikutuksia aletaan minimoida. Mahdollisia toimenpiteitä ovat muun muassa antennien modernisointi, uudelleen suuntaaminen ja täytelähettimien asentaminen.

Viestintäviraston mukaan tuulivoimarakentajan on tärkeää ilmoittaa rakentamisesta kaikille tiedossa oleville radiojärjestelmien käyttäjille rakennusalueen lähialueella. Sopiva koordinointietäisyys on noin 30km. Radiopaikannusjärjestelmien ja radiolinkkien käyttäjiä ja operaattoreita on aina informoitava etäisyydestä riippumatta.

Viestintävirasto käynnisti syksyllä 2015 työryhmän kartoittamaan yhteistyössä energia- ja telealan toimijoiden kanssa ratkaisuja, joilla voidaan poistaa tuulivoimapuistojen haittavaikutuksia niiden ympäristössä toimiviin radiojärjestelmiin, kuten TV-vastaanottoon, matkaviestinverkkoihin, radiolinkkeihin ja tutkiin. Työryhmän työ valmistuu 30.4.2016 mennessä.


Sivua päivitetty viimeksi 13.1.2016

Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä