Ympäristövaikutukset
Kaavoitus
Lupamenettelyt

Vaikutukset sähköverkon toimintaan

Tuulivoiman lisääntyminen vähentää vuositasolla muun sähköntuotannon tarvetta. Tuulivoimatuotanto on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla.

Uusiutuvan energiantuotannon vaihdellessa sääolosuhteiden mukaan sähköjärjestelmän vakautta ylläpidetään säätämällä muuta sähköntuotantokapasiteettia tai sähkön siirtoa muista maista.

Säädön on toimittava kumpaankin suuntaan; säätövoima on verkkoon syötettävää tai verkosta otettavaa tehoa, jonka suuruutta voidaan joustavasti vaihdella. Äkillinen kuorman kasvu on kuitenkin järjestelmän kannalta yleensä kriittisempi kuin äkillinen ylituotantotilanne.

Säätövoiman tarve sähkövoimajärjestelmässä on jatkuvaa, mutta vaihtelevan tuotannon lisääntyessä, myös säädön määrä lisääntyy sähköverkossa. Suomen tämänhetkinen (syksy 2015) tuulivoimakapasiteetti mahtuu hyvin sähkömarkkinalle ilman, että on tarvetta säätövoiman lisärakentamiselle.

Tuulivoimaloiden liittäminen sähköverkkoon on verkonhaltijan velvollisuus ja toimijoille on luotava tähän mahdollisuudet. Tuottajan tulee huolehtia liitynnän vaatimien teknisten reunaehtojen täyttämisestä ja verkon vahvistamiskustannuksista. Tulevaisuudessa tuulivoimatuotannon integroitumiseen sähkömarkkinoille vaikuttaa muun sähköntuotantokapasiteetin, sähkönkulutuksen sekä erittäin merkittävästi siirtokapasiteetin kehittyminen.


Sivua päivitetty viimeksi 13.1.2016

Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä